Conclusie

De Nederlandse woningmarkt blijft in het 3e kwartaal van 2013 in  het diepste dal sinds het ontstaan van de crisis bivakkeren. Het eerste en tweede kwartaal van 2012 brachten beide nog het eindcijfer 2. We kunnen nu wederom niet anders dan met eindcijfer 1 de verwachting voor de komende maanden typeren. Dit betekent dat onze eindcijfers gedurende 12 maanden aaneengesloten op 1 blijven steken.

Nationaal en internationaal beheersen nog altijd zeer zwakke economische prestaties het speelveld. De Haagse politiek is gestart met piekeren over extra bezuinigingen van miljarden om besluiten te kunnen nemen na deze zomer. De Nederlandse Bank voorziet nog twee jaar dalende huizenprijzen.

Binnen Europa zijn onlangs twee bijzondere scores  van Nederland  opgevallen. We hebben bijna de laagste consumentenbestedingen en bijna de grootste waardedaling van woningen. Bovendien is het beschikbaar inkomen van huishoudens, gecorrigeerd voor inflatie, nu veel sterker gedaald dan bij de startperiode van de crisis in 2008-2009.

Ondanks een enkel lichtpuntje zoals het beursklimaat van de Verenigde Staten, is het vertrouwen in een betere economie is op dit moment uiterst laag bij de Nederlandse consumenten. Een en ander weerspiegelt zich in de 3e kwartaal kwartaalprognose voor de woningmarkt.

Streaming Projects bv volgt permanent alle indicatoren voor de Nederlandse woningmarkt en brengt aan het begin van elk kwartaal zijn onafhankelijke woningmarktvoorspelling uit. Deze is voor iedereen toegankelijk op www.woningmarktvoorspelling.nl

 

                                                                                               1

Conclusie 3e kwartaal 2013


 

*Ondanks alle denkbare zorgvuldigheid die wij betrachten bij het maken van de woningmarktvoorspelling, kunnen aan de  uitkomsten nooit rechten worden ontleend. Copyright van idee en inhoud van deze website berust bij Streaming Projects bv. (KvK:  ’t Gooi, Eemland en Vecht). Niets mag in welke vorm dan ook  worden gepubliceerd zonder vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Streaming Projects bv.