Methode

Streaming Projects verricht permanent onderzoek over de woningmarkt. Wij traceren de ontwikkelingen (de richting) van de verschillende indicatororen welke belangrijk zijn voor de Nederlandse woningmarkt. Wij kennen daarnaast waarden toe aan het belang van deze indicatoren (gewichten). Verder is ook belangrijk om te weten hoe indicatoren elkaar beïnvloeden.

Op de woningmarkt spelen vooral de volgende primaire indicatoren een rol: nationale economische ontwikkeling, het verloop van de hypotheekrente, de woningvoorraad, de bevolkingsontwikkeling de inkomensontwikkeling, het consumentenvertrouwen en uiteraard politieke beslissingen. Samen bepalen zij de mogelijkheden van onze portemonnee. De lijst van indicatoren is overigens veel langer en omvat totaal twintig stuks. Daarin komt bijvoorbeeld ook ‘bancair hypotheekbeleid’ voor. Uit gewicht, omvang en richting per indicator leiden we één samenvattende kwartaalvoorspelling over de woningmarkt af. Ons Multi Indicator Analyse (MIA) model met zijn zeven stappen, is in de onderstaande figuur samengevat.

Voor deze methode zijn steeds veel gegevens en cijfers nodig. Deze betrekken wij uit publiek toegankelijke en betrouwbare bronnen. Ondanks de complexiteit van het voorspellen van de woningmarkt is onze kwartaalrapportage voor deze website overzichtelijk gehouden.

www.woningmarktvoorspelling.nl