En de 3e kwartaalvoorspelling is…………..

De kwartaalvoorspelling is opgebouwd uit twee tabellen met de primaire en secundaire indicatoren. Ze zijn berekend en ingevuld vanuit het perspectief op een woningmarkt die zich positief zou ontwikkelen c.q. evenwichtig functioneert. De tweede kolom geeft de tot nog toe overheersende richting van de trends in het lopende jaar aan. In de derde kolom staan de voorspellingen per indicator. Bij elke rij kan men de kwartaalvoorspelling vergelijken met de tot nu toe gemeten trend in het jaar 2013.
Rood duidt op een ongunstig effect op de woningmarkt. Groen duidt op een positief effect op de woningmarkt. Grijs betekent dat nu onmogelijk valt te bepalen welke kant de ontwikkeling opgaat. Anders gezegd: ’het kan nog vriezen of dooien’ met die indicator.
De inkleuringen werden bepaald vanuit het gezichtspunt dat de woningmarkt gezond beweegt. De nationale woningmarkt is een fragiel samenspel van veel indicatoren en een scala aan betrokken partijen. Het gaat er bijvoorbeeld niet alleen om dat een dalende huisprijs prettig is voor een koper die geen woning achter laat. En andersom geredeneerd dat die dalende huisprijs vervelend is voor een verkopende partij. Een andere kwestie is de inflatie. Wanneer inflatiegroei onvoldoende in de pas loopt met de mate van economische groei, werkt het negatief op het welzijn van de woningmarkt.

 

Primaire Indicator Trend
2013
Voorspelling
3e kwartaal 2013
(juli t/m september)
1.   Gemiddelde huizenprijs dalend
2.   Hypotheekrente dalend
3.   Besteedbaar inkomen dalend
4.   Economie dalend
5.   Inflatie stijgend
6.   Gemiddelde woningbezetting dalend
7.   Consumentenvertrouwen dalend
8.   Politieke woningmarktbesluiten dalend
9.   Woningmarkttransacties dalend
10.  Woningaanbod stijgend
Primaire indicatoren

 

Secundaire Indicator Trend
2013
Voorspelling
3e kwartaal 2013
(juli t/m september)
11.  Internationale economische ontwikkeling dalend
12.  Consumentenbestedingen dalend
13.  Werkgelegenheidsontwikkeling dalend
14.  Bevolkingsontwikkeling dalend
15.  Baan zekerheid dalend
16.  Woonlasten stijgend
17.  Ambities gemeenten dalend
18.  Woontrends (status - emotie) dalend
19.  Ontwikkeling huursector dalend
20.  Bancair (hypotheek)beleid dalend
Secundaire indicatoren