Vertreksituatie

Opvallend feit is dat Nederlanders gemiddeld zeer hoge woonlasten hebben ten opzichte van hun inkomen. De positionering van de Nederlandse woningmarkt medio 2011 in de internationale context van naburige woningmarkten, is weinig bemoedigend. Nederland heeft een woningmarktstructuur die ten opzichte van andere landen aparter is dan menigeen denkt. De omvang van de afgesloten hypotheken is relatief hoog. Beide werden gestimuleerd door de veel besproken hypotheekrenteaftrek. Nederland zit ook in het rijtje van Spanje, Griekenland en Ierland waar de huizenprijzen in 2010 nog daalden in tegenstelling tot de rest van het Eurogebied. Nederland heeft een relatief (te) grote bedrijfstak woningbouw. Het nationale woningbouwprogramma is reeds jaren lang te dik aangezet in relatie tot de bevolkingsopbouw en de gemiddelde woningbezetting. Ook is de Nederlandse woningmarkt te veel geconstrueerd door overheden, ontwikkelaars en banken. Onze woningmarkt is te weinig op autonome marktgroei gestoeld. Tenslotte is er heel sterk ingezet op (regelmatige) ‘doorstroming’.
Het is dan ook onontkoombaar dat Nederlands afwijkende woningmarkt eerder verder uit het lood komt te hangen, dan bijtrekt in het licht van de internationale context. Weliswaar met de kanttekening dat het altijd nog voor verschillende marktsegmenten qua woningtype en locatie anders kan uitpakken. Aan de nationale scheefhang van onze woningmarkt is jarenlang gewerkt, hetgeen impliceert dat reparatie niet meer met enkele (overheids)maatregelen kan slagen.

 

www.woningmarktvoorspelling